บริการงานไม้ประดับภายในอาคาร

บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการงานไม้ประดับภายในอาคาร

บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการงานจัดวางไม้ประดับภายในอาคาร  โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการออกแบบ และเลือกสรรพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมและสวยงามมาประดับตกแต่งภายในอาคาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความสวยงาม สดชื่น สบายตา และยังช่วยดูดซับสารพิษได้อีกทางหนึ่งด้วย