บริการงานดูแลบำรุงรักษาสวน

บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการงานดูแลบำรุงรักษาสวน

บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการงานดูแลบำรุงรักษาสวน โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีใจรัก และมีความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาสวนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม