ร่วมงานกับเรา

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับ บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งงานที่ว่าง

1.ผู้ควบคุมงานดูแลภูมิทัศน์ประจำไซด์งาน   จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมดูแลงาน Softscape ให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ
* อายุ 25 ปีขึ้นไป
* จบปริญญาตรี ด้านภูมิทัศน์ เกษตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ด้านงานดูแลภูมิทัศน์เป็นอย่งดี
* มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีภาวะเป็นผู้นำ
* หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


2.เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงาน สนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่ายปฏิบัติการ และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
* เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
* วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* หรือ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
* หากมีประสบการณ์งานธุรการสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2580-6086-7, 086-341-4809
หรือ Email : worldplantcenter.hr@hotmail.com