เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
(ปี 2525-ปัจจุบัน)