อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์

งานจัดวางไม้ประดับภายในอาคาร งานเพ็ญเดือน 3 มาฆปูรณมีบูชา ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2557