บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-เพชรเกษม

งานออกแบบ จัดสวน ณ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-เพชรเกษม
(2548)