พลัส-ซิตี้พาร์ค งามวงศ์วาน25

งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โครงการหมู่บ้านพลัส-ซิตี้พาร์ค งามวงศ์วาน25
(ปี 2554-2556)